Betingelser

Betaling og sikkerhet

Handler du fra Norge, kan du velge DIBS kortbetaling eller KLARNA betalingsløsning, KLARNA FAKTURA. DIBS er en sikker løsning for kortbetaling på Internett. Her kan du betale med Visa og Mastercard. Med Klarna slipper du unødvendige registreringer og passord. Du får alltid varene dine før du betaler for dem. Og du kan velge å dele opp betalingen hvis du vil. Handler du fra utlandet, betaler du med DIBS kortbetaling.

Retur og garanti

Det ligger returskjema i pakken du mottar med informasjon om hvordan du går fram dersom du ønsker å returnere et produkt. Hvis du ikke har returskjema; ta kontakt med oss på telefon 90 75 46 58, eller du kan sende epost til ingrid@canelana.no. Forutsetning for retur, er at varen er kjøpt hos oss. En beskrivelse av årsaken til returen må sendes med varen. Bytte størrelse: Du sender inn ubrukt vare, vi sender ønsket størrelse fraktfritt til deg. (Hvis du skal ha en større størrelse som koster mer, må du betale mellomlegget. Motsatt – du ønsker en mindre størrelse som koster mindre – vi overfører mellomlegget til deg – oppgi i så fall kontonummer vi skal bruke). Generelt: dersom returen ikke skyldes fabrikasjonsfeil, må varen være ubrukt. Dersom returen gjelder angrerett, ber vi deg lese avsnittet som omhandler dette.

Angrerett

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet på vegne av næringsvirksomhet (§6, punkt e)
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller mangel på omsorg fra forbrukerens side. (§12 punkt a)
 • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen (§12, siste ledd)
 • a – opplysningene som nevnt i §7 første ledd boksav a-f
 • b – vilkårene og framgangsmåten for, samt virkingene av å benytte angreretten
 • c – opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
 • d – vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
 • e – bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
 • varens eller tjenestens viktigste egenskaper
 • de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
 • om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
 • alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
 • selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
 • tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

Angrerett
I flg. Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen er overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.Du kan få tilsendt angrerettskjema via e-post ved å sende e-post til info@canelana.no . Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker betale, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen. (Jf Angrerettloven § 15, første ledd) Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§9 og 7 nedenfor. §9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:§7.Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om: Dersom du ønsker ytterligere informasjon om angreretten ber vi deg kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.